תקנון

הנכם מוזמנים לחוויה מהנה ובלתי נשכחת בחדרי הבריחה שלנו! 🙂

שיתוף פעולה מלא מצדכם המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו, אנא קראו את התקנון בעיון.

תקנון התנהגות

הכניסה למתחם חדרי הבריחה אסקייפ גיים בע”מ מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול לפיו:

 • הכניסה למשחק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.
 • חל איסור לנהוג במתחם באלימות פיזית ו/או מילולית.
 • לא ניתן להכניס למתחם מזון או משקאות.
 • חובה להישמע להוראות המפעיל לכל אורך השהייה במתחם.
 • הכנסת מכשירים אלקטרונים (פלאפונים/טאבלטים וכו’) לחדרי המשחק אסורה.
 • בעת המשחק יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא.
 • תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים על ידי חברת אסקייפ גיים בע”מ – אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו.
 • הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע”ח המזמין, או לביטולה.
 • המתחם מצולם ומוקלט.
 • אי קיום הוראות תקנון זה יביא להפסקת המשחקת לאלתר ולהוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
 • חברת אסקייפ גיים בע”מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
מדיניות הזמנה
 • בכדי להזמין משחק לשעות 00:00 והלאה, יש לעבור ליום הבא.
 • הזמנת משחק מותנית במתן פרטי כרטיס אשראי במלואם בעת ביצוע ההזמנה.
 • כרטיס האשראי משמש לביטחון בלבד ונשמר במערכת מאובטחת עד למועד המשחק.
 • כרטיסכם לא יחויב, אלא במקרה של ביטול/שינוי הזמנה פחות מ 24 שעות ממועד המשחק. אך ורק במקרה זה כרטיסכם יחויב בסך 100 ש”ח.
 • ביטול/שינוי מועד המשחק יתבצע לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד המשחק, ועד 3 פעמים.
 • תאריך ההזמנה החדש יקבע עד 6 חודשים ממועד ההזמנה המבוטל.
 • הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
 • מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא”ל של אסקייפ גיים בע”מ, או לחילופין בשיחה טלפונית עם אסקייפ גיים.
 • אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא”ל חוזר מאסקייפ גיים בע”מ, המאמת את כל פרטי הביטול, או לחילופין אימות הביטול טלפונית מול נציג אסקייפ גיים בע”מ.
 • אין כפל מבצעים / הנחות.
מדיניות שוברים
 • כלל השוברים יכובדו, בהתאם לתנאים המצוינים על גבם, או באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו.
 • במקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא, לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, או באתר החברה – התנאים המצוינים על גבי השוברים או באתר החברה הם המחייבים.
 • שוברים יכובדו, בתנאי שהם שלמים, קריאים ואינם נושאים סימונים חיצוניים (סימוני כלי כתיבה, מדבקות וכו’).
 • אובדן שוברים כדין אובדן כסף מזומן.
הזמן משחק